آرشیو

  • 15/مهر/1392 - 11:10
    شهید محسن حاجی بابا از فرماندهان جبهه غرب کشور است که در عملیات بازی دراز نقش موثری داشته است. ایشان از فتح این قله‌ها با خبرنگار پیام انقلاب می‌گوید:از پادگان ابوذر به اتفاق یکی از برادران سپاه که به منطقه کاملا آشنا بود به وسیله جیپی که بر روی آن تفنگ 106 سوار شده بود به طرف بازی دراز حرکت کردیم، پس از طی مسافتی به منطقه سرآبگرم رسیدیم که قسمتی از این منطقه در دید دشمن بود و تا دشمن ماشین ما را دید شروع به پرتاب خمپاره به طرف ما کرد که شن‌های حاصل از انفجار آن بر صورت ما ریخت.

صفحه‌ها

پیوندهای تصویری